Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 101 - sgk Sinh học 11

Hãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật.

Bài làm:

Câu 4: Những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là các hóa chất có thể là kiềm, axit, các muối khoáng, các chất hữu cơ. hoocmôn, các chất dẫn dụ, nước, phân bón,...

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021