Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 9- sgk sinh học 11

Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?

Bài làm:

Câu 3:

  • Đối với cây trên cạn, khi bị ngập úng rễ cây thiếu ôxi

=> phá hoại tiến trình hô hấp bình thường của rễ, tích lũy các chất độc hại đối với tế bào

=> làm cho lông hút chết và không hình thành được lông hút mới

=> cây không hấp thụ được nước

=> cân bằng nước trong cây bị phá hoại và chết

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021