Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 116 - sgk Sinh học 11

Chọn ý trả lời đúng về điện thế nghỉ.

Mặt ngoài của màng tế bào thần kinh ở trạng thái nghỉ ngơi (không hưng phấn) tích điện:

A - dương

B - âm

C - trung tính

D - hoạt động

Bài làm:

=> Đáp án A

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021