Động lực năng nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 14 - sgk sinh học 11

Động lực năng nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?

Bài làm:

Câu 2:

  • Có 3 động lực cho dòng mạch gỗ
    • Lực đẩy (áp suất rễ)
    • Lực hút do thoát hơi nước ở lá
    • Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021