Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 132 - sgk Sinh học 11

Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật.

Bài làm:

  • HS tự sưu tầm tranh ảnh về tập tính động vật.
  • Các tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật có thể trưng bày để mọi người cùng xem, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh phân loại tập tính có trong tài liệu, tranh ảnh theo các tiêu chuẩn khác nhau (tập tính bẩm sinh hay học được; tập tính kiếm ăn hay tập tính lãnh thổ...).

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021