Cảm ứng của thực vật là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 101 - sgk Sinh học 11

Cảm ứng của thực vật là gì?

Bài làm:

Câu 1: Cảm ứng của thực vật là phản ứng của thực vật đối với kích thích của các tác nhân môi trường

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021