Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 154 sgk Sinh học 11

Vào thời kì dậy thì của nam và nữ loại hoocmôn nào được tiết ra nhiều làm cơ thể thay đổi mạnh về thể chất và tâm sinh lí?

Bài làm:

  • Vào thời kì dây thì của nam và nữ vùng dưới đồi thông qua tuyến yên kích thích tinh hoàn tăng cường sản xuất testostêrôn và kích thích buồng trứng tăng cường tiết ơstrôgen.
  • Những biến đổi về thể chất và tâm lí ở tuổi dậy thì của nam và nữ là do tác dụng của 2 hoocmôn sinh dục này.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021