Thụ tinh kép là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 166 sgk Sinh học 11

Thụ tinh kép là gì?

Bài làm:

  • Thụ tinh kép là sự hợp nhất của 2 nhân tinh trùng đồng thời với nhân của tế bào trứng và nhân lưỡng bội (2n) ở trung tâm túi phôi tạo nên nhân tam bội (3n) là khởi đầu của nội nhũ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021