Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 35 - sgk sinh học 11

Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất?

Bài làm:

  • Vì sản phẩm của quang hợp là nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn, năng lượng cho sự sống trên Trái Đất và là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho con người.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021