Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí, ... là kiểu hướng động gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 101 - sgk Sinh học 11

Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí, ... là kiểu hướng động gì?

Bài làm:

Câu 2: Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí, ... là kiểu hướng động tiếp xúc.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021