Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 19 - sgk sinh học 11

Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn?

Bài làm:

Cây trong vườn có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn cây trên đồi.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021