Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 166 sgk Sinh học 11

Nêu vai trò của quả đối với sự phát triển của thực vật và đời sống con người.

Bài làm:

  • Đối với thực vật:
    • Quả chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp hạt phát tán.
    • Quả chín biến đổi màu sắc, xuất hiện mùi vị, hương thơm hấp dẫn động vật ăn quả giúp cho sự phát tán nòi giống.
  • Đối với con người: Quả nhiều loài cây chứa các chất dinh dưỡng quý giá, là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng quan trọng cho con người.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021