Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 70 - sgk Sinh học 11

Tại sao thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn?

Bài làm:

Câu 2: Thú ăn thực vật thường phải ăn số lượng thức ăn rất lớn vì thức ăn thực vật có hàm lượng dinh dưỡng ít, nên phải ăn dù nhiều mới đủ chất dinh dưỡng cần cho cơ thể.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021