Ứng động sinh trưởng là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Ứng động sinh trưởng là gì?

Bài làm:

Câu 1:

  • Ứng động sinh trưởng là kiểu ứng động, trong đó, các tế bào ở 2 phía đối diện nhau của cơ quan (như lá, cánh hoa,...) có tốc độ sinh trưởng dãn dài khác nhau do tác động của các kích thích không định hướng từ các tác nhân ngoại cảnh (ánh sáng, nhiệt độ,...)
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021