Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 166 sgk Sinh học 11

Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là gì?

A - tiết kiệm vật liệu di truyền (sử dụng cả 2 tinh tử)

B - hình thành nội nhũ cung cấp dinh dưỡng cho phôi phát triển

C - hình thành nội nhũ chứa các tế bào tam bội

D - cung cấp dinh dưỡng cho sự phát triển của phôi và thời kì đầu của cá thể mới

Bài làm:

=> Đáp án D

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021