Giải sinh 11 bài 21: Thực hành Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

 • 1 Đánh giá

Nhằm áp dụng kiến thức lí thuyết vào thực tế, KhoaHoc xin chia sẻ bài Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người Sgk Sinh học lớp 11. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời các câu hỏi chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

I. Mục tiêu

Thực hành xong, học sinh đếm được nhịp tim, đo dược huyết áp và thân nhiệt của người.

II. Chuẩn bị

 • Huyết áp kế điện tử hoặc huyết áp kế đồng hồ.
 • Nhiệt kế để đo thân nhiệt.
 • Đồng hồ bấm dây.

III. Nội dung và cách tiến hành

 • Chia lớp thành nhóm 4 người.
 • Đo các trị số: nhịp tim, huyết áp tối đa và huyết áp tối thiểu vào các thời điểm:

+ Trước khi chạy nhanh tại chỗ 2 phút

+ Ngay sau khi chạy nhanh tại chỗ.

+ Sau khi nghỉ chạy 5 phút.

1. Cách đếm nhịp tim

 • Cách 1: Đeo ống nghe tim phổi vào tai đặt đầu ống nghe vào phía ngực ben trái và đếm nhịp tim trong 1 phút.
 • Cách 2: Đếm nhịp tim thông qua bắt mạch cổ tay. Ấn ba ngón tay vào rãnh quay cổ tay và đếm số lần mạch đập trong 1 phút.

2. Cách đo huyết áp

a, Đo huyết áp bằng huyết áp kế đồng hồ

Giải sinh 11 bài 21: Thực hành Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

b, Đo huyết áp bằng áp kế điện tử

Giải sinh 11 bài 21: Thực hành Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

3. Cách đo nhiệt độ cơ thể

Kẹp nhiệt kế vào nách hoặc ngậm vào miệng trong 2 phút, rồi lấy ra đọc kết quả:

IV. Thu hoạch

Chú ý: Bài thực hành ở dạng thực nghiệm nên sẽ không có kết quả chính xác giống nhau giữa các học sinh. Kết quả thí nghiệm phụ thuộc vào đối tượng được sử dụng để thí nghiệm, quá trình làm thí nghiệm và sự hợp tác giữa các thành viên nhóm thí nghiệm.

 • Quá trình làm thực nghiệm cần tập trung tối đa, làm đúng theo hướng dẫn trong sách giáo khoa
 • Tuyệt đối tôn trọng kết quả thực nghiệm.
 • Ghi kết quả vào bảng 21:

Bảng 21. Kết quả đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người

Nhịp tim (nhịp / phút)

Huyết áp tối đa (mmHg)

Huyết áp tối thiểu (mmHg)

Thân nhiệt

Trước khi chạy tại chỗ

Ngay sau khi chạy

Sau khi nghỉ chạy 5 phút

Kết luận:

 • Trước khi chạy nhanh tại chỗ, nhịp tim là ổn định, sau khi chạy nhanh nhịp tim tăng mạnh, sau khi nghỉ 5 phút nhịp tim trở về mức ổn định.
 • Trước khi chạy nhanh tại chỗ, huyết áp là ổn định, sau khi chạy nhanh huyết áp tăng mạnh, sau khi nghỉ 5 phút huyết áp trở về mức ổn định.
 • Trước khi chạy nhanh tại chỗ, thân nhiệt là ổn định, sau khi chạy nhanh nhiệt độ tăng nhẹ, sau khi nghỉ 5 phút nhiệt độ trở về mức ổn định.

Giải thích:

 • Sau khi hoạt động mạnh, các tế bào của cơ thể thiếu O2, tim đập nhanh để đẩy máu giàu O2 tới các tế bào làm cho huyết áp tăng. Sau khi nghỉ ngơi, cơ thể trở lại trạng thái ổn định bình thường nên nhịp tim ổn định trở lại và huyết áp cũng ổn định trở lại.

 • 625 lượt xem