Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 178 sgk Sinh học 11

Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước?

Bài làm:

  • Ví dụ về vài loài sinh vật thụ tinh ngoài: cá chép, ếch đồng, ...
  • Thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước là vì: tinh trùng cần có môi trường nước để bơi đến gặp trứng và thụ tinh cho trứng.

  • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021