Giải Bài 47 sinh 11: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

 • 1 Đánh giá

Bài 47, chúng ta nghiên cứu quá trình điều khiển sinh sản ở động vật. Từ đó, con người đề ra các biện pháp sinh đẻ có kế hoạch. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi.

A. Lý thuyết

I. Điều khiển sinh sản ở động vật

1. Một số biện pháp làm thay đổi số con

 • Sử dụng hoocmôn hoặc chất kích tổng hợp
 • Thay đổi các yếu tố môi trường
 • Nuôi cấy phôi
 • Thụ tinh nhân tạo
  • Thụ tinh nhân tạo bên ngoài cơ thể
  • Thụ tinh nhân tạo bên trong cơ thể

2. Một số biện pháp điều khiển giới tính

 • Sử dụng các biện pháp kỹ thuật như lọc, li tâm, điện di để tách tinh trùng thành 2 loại
 • Tuỳ theo nhu cầu về đực hay cái để chọn ra một loại tinh trùng cho thụ tinh với trứng
 • Nuôi cá rôphi bột bằng 17 – mêtyltestostêrôn kèm vitamin C sẽ tạo ra 90% cá rô phi đực

II. Sinh đẻ có kế hoạch ở người

1. Sinh đẻ có kế hoạch là gì?

 • Sinh đẻ có kế hoạch là điều chỉnh về số con, thời điểm sinh con và khoảng cách sinh con sao cho phù hợp với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội
 • Lợi ích của sinh đẻ có kế hoạch:
  • Nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện kinh tế, chăm lo sức khỏe, học, giải trí…
  • Giảm áp lực về tài nguyên môi trường cho xã hội

2. Các biện pháp tránh thai

 • Bao cao su
 • Dụng cụ tử cung
 • Thuốc tránh thai
 • Triệt sản nam và nữ
 • Tính vòng kinh
 • Xuất tinh ngoài âm đạo

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 185 sgk Sinh học 11

Nuôi cấy phôi giải quyết được vấn đế gì trong sinh đẻ ở người?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 185 sgk Sinh học 11

Tại sao nữ vị thành niên không nên sử dụng biện pháp đình sản mà nên chọn sử dụng các biện pháp tránh thai khác?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 185 sgk Sinh học 11

Tại sao nạo hút thai không được xem là biện pháp sinh đẻ có kế hoạch mà chỉ là biện pháp tránh đẻ bất đắc dĩ?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người


 • 33 lượt xem