Giải Bài 39 sinh 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Sự sinh trưởng và phát triển của mỗi loài, mỗi cá thể động vật trước tiên do nhân tố di truyền quyết định. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có thể chia thành các nhân tố bên trong và bên ngoài. Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 38.

A. Lý thuyết

II. Các nhân tố bên ngoài

1. Thức ăn

 • Cấu tạo tế bào, cơ quan
 • Cung cấp năng lượng

2. Nhiệt độ

 • Cao, thấp -> tiêu tốn năng lượng.
 • Hệ enzim rối loạn -> chậm sinh trưởng, phát triển

3. Ánh sáng

 • Ảnh hưởng đến chuyển hoá Canxi để hình thành xương
 • Bổ sung nhiệt khi trời rét

III. Một số biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và người

1. Cải tạo giống

 • Áp dụng phương pháp chọn lọc nhân tạo, lai giống, công nghệ phôi, ... để tạo giống vật nuôi có tốc độ sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao

2. Cải thiện môi trường sống của động vật

 • Một số điều kiện môi trường sống của động vật cần được cải thiện: thức ăn, chuồng trại, ...

3. Cải thiện chất lượng dân số

 • Cải thiện chế độ dinh dưỡng
 • Luyện tập thể thao
 • Tư vấn di truyền
 • Chống lạm dụng các chất kích thích

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 157 sgk Sinh học 11

Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 157 sgk Sinh học 11

Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 157 sgk Sinh học 11

Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 157 sgk Sinh học 11

Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật ( tiếp)


 • 75 lượt xem