Giải Bài 31 sinh 11: Tập tính của động vật

 • 1 Đánh giá

Tập tính là gì? Có những loại tập tính nào? Cơ sở thần kinh của tập tính là gì? Sau đây, KhoaHoc tóm tắt kiến thức trọng tâm và hướng dẫn giải các câu hỏi trong bài 31 để giải đáp các vấn đề trên.

A. Lý thuyết

I. Tập tính là gì?

 • Là chuỗi các phản ứng của động vật trả lời các kích thích từ môi trường
 • Giúp cơ thể động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại

II. Phân loại tập tính

1. Tập tính bẩm sinh

 • Là tập tính sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ
 • Mang tính đặc trưng cho loài

2. Tập tính học được

 • Là tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rèn luyện, rút kinh nghiệm
 • Mang tính chất cá thể

III. Cơ sở thần kinh của tập tính

 • Cơ sở thần kinh của tập tính là các phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện
  • Các tập tính bẩm sinh là một chuỗi phản xạ không điều kiện kế tiếp nhau, do gen quy định. Vì vậy thường bền vững không thay đổi.
  • Các tập tính học được chính là chuỗi phản xạ có điều kiện do học tập rèn luyện mà có. Vì thế dễ thay đổi.
 • Ở động vật có tổ chức bậc thấp, các tập tính của chúng đều là bẩm sinh vì:
  • Hệ thần kinh có cấu tạo đơn giản
  • Số lượng tế bào thần kinh không nhiều => Khả năng học tập rất thấp, việc học tập và rút kinh nghiệm rất khó khăn
  • Tuổi thọ rất ngắn không có nhiều thời gian cho việc học tập
 • Động vật bậc cao, đặc biệt là người có hệ thần kinh phát triển thường có tuổi thọ dài cho phép động vật thành lập nhiều phản xạ co điều kiện, hoàn thành các tập tính phức tạp thích ứng với điều kiện sống rất thuận lợi cho việc học tập và rút kinh nghiệm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 126 - sgk Sinh học 11

Tập tính là gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 126 - sgk Sinh học 11

Cho một vài ví dụ (khác với ví dụ trong bài học) về tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 126 - sgk Sinh học 11

Cho biết sự khác nhau giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm sinh học 11 bài 31: Tập tính ở động vật


 • 28 lượt xem