Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 132 - sgk Sinh học 11

Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng?

Bài làm:

  • Động vật có tập tính bảo vệ lãnh thổ của mình chống lại các cá thế khác cùng loài đế bảo vệ nguồn thức ăn, nơi ở và sinh sản.
    • Tập tính bảo vệ lãnh thổ của mỗi loài rất khác nhau.
    • Phạm vi bảo vệ lãnh thổ của mỗi loài là khác nhau. Ví dụ, phạm vi bảo vệ lãnh thổ của chim hải âu là vài m2 , của hổ là vài km2 đến hàng chục km2.
  • Ý nghĩa của tập tính bảo vệ lãnh thổ: đảm bảo phân bố hợp lí để tồn tại.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021