Cân bằng nội môi là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 90 - sgk Sinh học 11

Cân bằng nội môi là gì?

Bài làm:

Câu 1:

  • Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021