Tại sao tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng

 • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 85 - sgk Sinh học 11

Tại sao tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng.

Bài làm:

Câu 1: Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn nhịp nhàng vì:

 • Tính tự động của tim là khả năng co dãn tự động theo chu kì của tim.
 • Tính tự động do hệ dẫn truyền tim (là sợi đặc biệt có trong thành tim):
  • Nút xoang nhĩ: tự phát xung điện
  • Nút nhĩ thất: nhận xung điện từ nút xoang nhĩ đến bó His
  • Bó His
  • Mạng Puockin: lan truyền xung khắp tâm thất làm tâm thất co
 • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021