Kể tên bộ phân tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trangg 110 - sgk Sinh học 11

Kể tên bộ phân tiếp nhận kích thích, bộ phận phân tích tổng hợp thông tin và bộ phận thực hiện của cung phản xạ ở động vật có hệ thần kinh dạng chuỗi hạch?

Bài làm:

  • Bộ phận tiếp nhận kích thích là các giác quan, bộ phận phân tích và tổng hợp là chuỗi hạch thần kinh, bộ phận thực hiện là cơ, các nội quan...

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021