Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Sự vận động nở hoa thuộc ứng động sinh trưởng nào?

Bài làm:

Câu 3: Vận động nở hoa là ứng động sinh trưởng dưới tác động của ánh sáng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021