Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 85 - sgk Sinh học 11

Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch.

Bài làm:

Câu 4: Sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch là do tổng tiết diện của mạch và chênh lệch huyết áp giữa hai đầu đoạn mạch của mỗi loại mạch khác nhau.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021