Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo, giun sẽ bị nhanh chết. Tại sao?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 75 - sgk Sinh học 11

Nếu bắt giun đất để lên mặt đất khô ráo, giun sẽ bị nhanh chết. Tại sao?

Bài làm:

Câu 3: Để lên mặt đất khô ráo, giun đất sẽ nhanh chết do khí 02 và C02 không khuếch tán qua da được vì da bị khô.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021