Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng của thực vật.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 31 - sgk sinh học 11

Trình bày vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng của thực vật.

Bài làm:

  • Chuyển hóa N2 sẵn có trong khí quyển (cây không hấp thụ được) thành dạng nitơ khoáng NH3 hoặc NH4+ (cây dễ dàng hấp thụ).
  • Quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học xảy ra ở điều kiện bình thường hầu khắp mọi nơi trên Trái Đất
  • Lượng nitơ bị mất hàng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cung câp dinh dưỡng nitơ bình thường của cây.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021