Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là:

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 35 - sgk sinh học 11

Sắc tố tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh là:

  • a. Diệp lục a
  • b. Diệp lục b
  • c. Diệp lục a, b
  • d. Diệp lục a, b và carôtenôit

Bài làm:

=> Đáp án a

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021