Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 90 - sgk Sinh học 11

Trình bày vai trò của gan trong điều hòa nồng độ glucôzơ máu.

Bài làm:

Câu 5:

Sau bữa ăn nhiều tinh bột, nồng độ glucôxơ máu tăng lên, tuyến tụy tiết ra insulin. Insulin làm cho gan nhận và chuyển glucôzơ thành glicôgen dự trữ, đồng thời làm cho các tê bào của cơ thể tăng nhận và sử dụng glucôzơ. Nhờ đó, nồng độ glucôzơ (rong máu trở lại ổn định, ở xa bữa ăn, sự tiêu dùng năng lượng của các cơ quan làm cho nồng độ glucozd máu giảm, tuyến tụy tiết ra hoocmôn glucagôn có tác dụng chuyển glicôgen ở gan thành elucôzơ đưa vào máu làm cho nồng độ glucôzơ trong máu tăng lên và duy trì ở mức ổn định.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021