Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống sinh vật

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 104 - sgk Sinh học 11

Nêu vai trò của ứng động đối với đời sống sinh vật.

Bài làm:

Câu 5:

  • Ứng động giúp cây thích nghi đa dạng đối với sự biến đổi của môi trường bảo đảm cho cây tồn tại và phát triển.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021