Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 162 sgk Sinh học 11

Nêu những lợi ích của các phương pháp nhân giống vô tính

Bài làm:

Những lợi ích của phương pháp nhân giống vô tính:

  • Tạo ra số lượng lớn cây trồng trong một thời gian ngắn, đáp ứng được yêu cầu sản xuất.
  • Phương pháp này còn giúp cho việc bảo tồn một số nguồn gen thực vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021