Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 80 - sgk Sinh học 11

Tại sao hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú được gọi là hệ tuần hoàn kín?

Bài làm:

Câu 2: Ở hệ tuần hoàn của cá, lưỡng cư, bò sát, chim và thú, hệ tuần hoàn có đặc điểm:

  • Máu được lưu thông trong mạch kín từ động mạch đến mao mạch, tĩnh mạch rồi về tim. Máu trao đổi chất với tế bào qua mao mạch.
  • Máu chảy trong động mạch với áp lực cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh.

=> Hệ tuần hoàn kín

  • 141 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021