Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Ca dao hài hước

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "Ca dao hài hước"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Muốn mang vào mỗi câu ca dao tiếng cười với tinh thần lạc quan, yêu đời và triết lí nhân sinh lành mạnh của những người nhân dân lao động Việt Nam và qua đó, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Lối nói khoa trương, phóng đại, sự tương phản đối lập.
  • Hư cấu tài tình, khắc họa nhân vật bằng những chi tiết nghệ thuật đặc sắc, có giá trị khái quát cao.
  • Cách nói hóm hỉnh, ý nhị. Dùng ngôn ngữ đời thường nhưng thâm thúy và sâu sắc.
  • Có nhiều liên tưởng độc đáo, bất ngờ, lí thú.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021