Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

  • 1 Đánh giá

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Giá trị nội dung và nghệ thuật trong "tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng"

Bài làm:

1. Giá trị nội dung

  • Bài thơ thể hiện một tình bạn đẹp của nhà thơ với người cố nhân, sự chia tay để lại trong lòng nhà thơ biết bao kỉ niệm về tình bạn đẹp ấy.

2. Giá trị nghệ thuật

  • Tả cảnh ngụ tình
  • Miêu tả thiên nhiên tinh tế
  • Ngôn ngữ đường thi.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021