Giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản Đánh nhau với cối xay gió

  • 4 Đánh giá

Câu 3: Giá trị nội dung và nghệ thuật văn bản Đánh nhau với cối xay gió

Bài làm:

Nội dung: Đôn Ki-hô-tê và Xan-chô Pan- xa đã tạo nên một cặp nhân vật bất hủ.Qua đó tác giả còn muốn báo trước sự xuất hiện của thời đại phục hưng với những con người mới, những tính cách mới nghị lực mới và sáng ngời chủ nghĩa nhân văn.

Nghệ thuật:

  • Thành công khi xây dựng được cặp nhân vật tương phản
  • Có giọng điệu hài hước, phê phán
  • 296 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021