Giải bài 1 trang 20 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào hình 1 dưới đây, điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng:

  • Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến.......................
  • Độ cao tương đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến.................. và.......................

Bài làm:

Dựa vào hình 1 ta có:

  • Độ cao tuyệt đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến mực nước biển
  • Độ cao tương đối của đỉnh núi A là khoảng cách từ đỉnh núi đến thung lũng Cchân núi B
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021