Giải TBĐ địa 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 7. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 6

EM hãy điền các hướng: Bắc (B), Nam (N), Đông (Đ), Tây (T), Đông Bắc (Đb), Đông Nam (ĐN), Tây Bắc (TB), Tây Nam (TN) vào trong các vòng tròn trong bình vẽ và bốn hướng vào bản đồ Việt Nam ở hình 1 trang 7

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào bản đồ (hình 2) em hãy:

Xác định và điền tọa độ địa lí của điểm G và điểm H vào bảng dưới đây:

Điền các hướng vào đầu mũi tên ở hình 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 6

Hãy điền các hướng vào đầu mũi tên của hình 3

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô ý em cho là đúng hoặc sai.

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021