Giải bài 3 trang 9 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 10 - sách TBĐ địa lí 6

Điền độ cao của các đường đồng mức vào nơi có dấu chấm hỏi (?) ở hình 2 cho đúng.

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021