Giải bài 3 trang 20 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 6

Quan sát hình 2 và 3, hãy điền tiếp các từ vào chỗ chấm (...) cho đúng.

  • Hình 2 thể hiện địa hình núi................vì........................................................
  • Hình 3 thể hiện địa hình núi................vì........................................................
  • Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào? (đỉnh núi, sườn núi, thung lũng)................................................................................................................

Bài làm:

  • Hình 2 thể hiện địa hình núi trẻ vì đỉnh nhọn, sườn dốc, thung lũng hẹp.
  • Hình 3 thể hiện địa hình núi già vì đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.
  • Núi già và núi trẻ khác nhau:
Núi giàNúi trẻ
Đỉnh núiĐỉnh trònĐỉnh nhọn
Sườn núiSườn thoảiSườn dốc
Thung lũngThung lũng rộngThun lũng hẹp

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021