Giải bài 3 trang 35 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 35 - sách TBĐ địa lí 6

Em hãy nêu những ảnh hưởng của dòng hải lưu (nóng hoặc lạnh) đến khí hậu của các vùng đất ven biển mà chúng chảy qua?

Bài làm:

Những dòng hải lưu đã tác động đến nhiệt độ và khí hậy của vùng đất mà nó chảy qua.

Tùy tính chất của dòng hải lưu mà vùng đất ven biển chịu những ảnh hưởng khác nhau.

Nếu dòng biển đó là dòng biển nóng thì khí hậu vùng đất ven biển sẽ ẩm và mưa nhiều.

Ngược lại nếu dòng biển đó là dòng biển lạnh thì khí hậu lạnh khô và mưa ít.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021