Giải bài 1 trang 27 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 27 - sách TBĐ địa lí 6

Điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau:

  • Khí áp là..........................của không khí.
  • Gió là sự.........................của không khí từ các khu khí áp................đến các khu khí áp....................................

Bài làm:

  • Khí áp là sức nén lên bề mặt Trái Đất của không khí.
  • Gió là sự di chuyển của không khí từ các khu khí áp cao đến các khu khí áp thấp.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021