Giải bài 2 trang 23 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 23 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào các đường đồng mức ở bản đồ hình 1, em hãy:

Xác định độ cao của các điểm và điên tiếp vào bảng dưới đây:

ĐiểmABC
Độ cao...............................................................

So sánh đoạn DE với đoạn GH, đoạn nào dốc hơn, vì sao?

Bài làm:

Độ cao của các điểm là:

ĐiểmABC
Độ cao120m220m155m

Đoạn DE dốc hơn đoạn GH vì: Khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn DE ngắn hơn khoảng cách giữa 2 đường đồng mức của đoạn GH. Mà các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc, các đường đồng mức càng thưa thì địa hình có độ dốc càng nhỏ.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021