Giải bài 1 trang 5 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 5 - sách TBĐ địa lí 6

Hãy quan sát hình 1 (bài 1 trang 3) và hình 1 (bài 2 trang 4):

  • So sánh và nhận xét hình dạng các đường kinh tuyến ở hai bản đồ nêu trên............................
  • Nhận xét hình dạng và diện tích các lục địa ở hình 1 (bài 1 trang 3) và hình 1 (bài 2). Hình dạng và diện tích các lục địa ở bản đồ nào tương đối gần đúng với hình dạng và diện tích các lục địa thể hiện trên quả địa cầu?
  • Em hãy cho biết vì sao trên bản đồ của hình 1 (bài 2), đảo Grơnlen lại có hình dạng to gần bằng lục địa Nam Mĩ?

Bài làm:

Hình dạng các đường kinh tuyến ở hai bản đồ nêu trên không giống nhau.

  • Hình 1 (bài 1 trang 3): Kinh tuyến giữa là đường thẳng, các kinh tuyến còn lại là những đường cong, có chiều lõm hướng về kinh tuyến giữa.
  • Hình 1 (bài 2 trang 4): Các kinh tuyến là những đường thẳng song song và bằng nhau.

Hình dạng và diện tích các lục địa ở bản đồ hình 1 (bài 1 trang 3) tương đối gần đúng với hình dạng và diện tích các lục địa thể hiện trên quả địa cầu.

Trên bản đồ của hình 1 (bài 2), đảo Grơnlen lại có hình dạng to gần bằng lục địa Nam Mĩ vì trên bản đồ của hình 1 (bài 2) thể hiện các đường vĩ tuyến đều là đường thẳng song song và dài bằng xích đạo (trên thực tế chúng có độ dài nhỏ hơn độ dài xích đạo). Khi đó, tỉ lệ độ dài dọc theo xích đạo không đổi, nhưng các vĩ tuyến khác có sự biến dạng nhất định, càng xa xích đạo thì sự biến dạng này càng lớn.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021