Giải bài 1 trang 37 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 37 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào lược đồ các dòng biển trong đại dương thế giới ở hình 1 (trang 36), em hãy điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở bảng dưới đây.

Đại dươngTên dòng biểnNơi xuất phát (khoảng vĩ độ)Hướng chảy
Đại Tây Dương

Dòng biển nóng.........................

...............................................

Dòng biển lạnh..........................

...............................................

..............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Thái Bình Dương

Dòng biễn nóng.........................

...............................................

Dòng biển lạnh..........................

...............................................

..............................................

...............................................

...............................................

...............................................

..............................................

...............................................

...............................................

...............................................

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021