Giải TBĐ địa 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

  • 1 Đánh giá

Giải tập bản đồ địa lí lớp 6, giải chi tiết và cụ thể bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất sách tập bản đồ địa lí lớp 6 trang 3. KhoaHoc sẽ hướng dẫn các bạn cách học tập bản đồ hiệu quả nhất thông qua loạt bài Giải tập bản đồ và bài tập thực hành Địa Lí 6

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 3 - sách TBĐ địa lí 6

Quan sát quả Địa cầu và hình 1, em hãy điền từ thích hợp vào chỗ chấm (...):

  • Các đường nối liền cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường....................................
  • Đừng kinh tuyến đi qua Luân Đôn có số độ là..........kinh tuyến này có tên gọi là............. Tìm, ghi số độ và tên của đường đó lên bản đồ ở hình 1.
  • Những đường tròn trên quả Địa cầu nhỏ dần về hai cực và vuông góc với đường kinh tuyến là những đường............... Đường vĩ tuyến dài nhất trên quả Địa cầu có số độ là............. Đường này được gọi là...............

Ghi tên đường đó vào chỗ chấm (...) trên bản đồ.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 3 - sách TBĐ địa lí 6

Điền tiếp vào chỗ chấm (...): nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam, nửa cầu Đông, nửa cầu Tây vào hình 2 cho đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào hình 1 em hãy cho biết châu nào có cả đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc đi qua.........................

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất

Dựa vào kinh tuyến gốc ta có thể biết được:

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 4 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô trống ý em cho là đúng nhất

Vòng tròn vĩ tuyến lớn nhất là:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 21 lượt xem