Giải bài 2 trang 37 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 37 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào lược đồ hình 2, em hãy:

  • Điền nhiệt độ của các địa điểm A, B, C, D (cùng nằm trên vĩ độ 60oB) vào bảng dưới đây:
Địa điểmABCD
Nhiệt độ
  • Giải thích vì sao ở cùng một vĩ độ mà các địa điểm đó lại có nhiệt độ khác nhau?

Bài làm:

Điền nhiệt độ của các địa điêm A, B, C và D:

Địa điểmABCD
Nhiệt độ-19°C-8°C-2°C-3°C

Những địa điểm này nằm trên cùng 1 vĩ độ nhưng lại có nhiệt độ khác nhau, tăng dần từ Tây sang Đông vì các địa điểm này chịu ảnh hưởng của các dòng biển khác nhau.

  • Địa điểm A và B là nơi có dòng biển lạnh Labrađô và dòng biển lạnh Grơnlen chảy qua khiến cho nhiệt độ các vùng chúng chảy qua hạ thấp.
  • Địa điểm C và D có nhiệt độ cao hơn vì có dòng biển nóng Bắc Đại Tây Dương chảy từ vùng vĩ độ thấp phía Nam lên, mang theo nhiệt độ cao sưởi ấm các vùng mà nó đi qua, khiến cho nhiệt độ hai địa điểm này tăng lên cao hơn so với hai điểm A và B.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021