Giải bài 2 trang 28 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 28 - sách TBĐ địa lí 6

Dựa vào bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (trang 29), em hãy cho biết Việt Nam ở trong khu vực có lượng mưa trung bình là ........................ trong khi đó ở bán đảo .................. và Bắc Phi có vĩ độ tương tự như nước ta nhưng lượng mưa chỉ có ......................

Bài làm:

Việt Nam ở trong khu vực có lượng mưa trung bình là 1001 – 2000mm trong khi đó ở bán đảo Arap và Bắc Phi có vĩ độ tương tự như nước ta nhưng lượng mưa chỉ có dưới 200mm

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021