Giải bài 4 trang 8 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 8 - sách TBĐ địa lí 6

Đánh dấu X vào ô ý em cho là đúng hoặc sai.

Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết vĩ độ ở trên, kinh độ ở dưới.

Bài làm:

Đáp án là: Sai

Vì: Khi viết tọa độ địa lí của một điểm, người ta thường viết kinh độ ở trên, vĩ độ ở dưới

Ví dụ:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021