Giải bài 2 trang 20 sách TBĐ địa lí 6

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 20 - sách TBĐ địa lí 6

Hãy sắp xếp các núi có độ cao tuyệt đối là: 956m, 789m, 1556m, 1678m, 2354m, 3143m vào bảng dưới đây sao cho phù hợp:

Độ cao tuyệt đốiLoại núi

..........................................

..........................................

..........................................

Cao

Thấp

Trung bình

Bài làm:

Độ cao tuyệt đốiLoại núi

2354m, 3143m

1556m, 1678m

789m, 956m

Cao

Thấp

Trung bình

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021